In verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang gewijzigd door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De Algemene Voorwaarden zijn aangepast vanwege de invoering van de wet versterking positie ouders die wijzigingen in het klachtrecht voor ouders tot gevolg heeft. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd vanwege de veranderde regelgeving voor alternatieve geschilbeslechting. Het betreft wijzigingen in de artikelen 19, 20 en 22 van de voorwaarden.

Kijk hier voor de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016