Bij Kinderdagverblijf Snoopy bieden we beperkt ook de mogelijkheid voor “flexibele opvang” voor kinderen van 0 tot 4 jaar: ideaal voor ouders die op wisselende dagen werken.

Flexibele opvang betekent bij ons:

  • Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.30 uur. Sluitingsdagen en -weken zijn conform hetgeen reeds is vastgesteld voor de SKH.
  • Opvang op een vaste groep (bij KDV Snoopy), samen met andere kinderen die flexibel worden opgevangen.
  • Minimale afname is 2 dagdelen per week.
  • Bij afname van een halve dag zijn de haal- en brengtijden tussen 12.30 en 13.00 uur.
  • Welke dagdelen u hier gebruik van maakt, kan per week verschillen.
  • Ouders geven 1 maand van tevoren hun gewenste opvangdagen door. Er is dan gegarandeerd plaats op de flexibele groep.
  • Heeft u op kortere termijn (dus binnen 1 maand) toch nog opvang nodig, dan gaat dit op basis van beschikbaarheid: als er nog plek op de groep is, dan kan het kind extra komen.
  • De uurprijs flexibele opvang is €1,= per uur méér dan bij reguliere opvang vanwege extra administratieve handelingen.
  • Heeft u op een vaste dag maar ook op een flexibele dag opvang nodig? Dan wordt uw kind sowieso op de flexibele groep geplaatst. Voor de vaste dag betaalt u dan het reguliere tarief, voor de flexibele dag €1,= per uur meer per uur. Uiteraard gaat hier de tegemoetkoming van de Belastingdienst nog van af.

Heeft u interesse in onze flexibele opvang? Of misschien heeft u hier een vraag over?

→ Maak snel een afspraak voor een rondleiding bij KDV Snoopy 

→ Klik hier om direct in te schrijven voor flexibele opvang