Kinderopvang moet natuurlijk gewoon veilig zijn.

Een veilige opvang begint met een (brand-)veilig gebouw, en een kindvriendelijke inrichting (veilig meubilair, speeltoestellen en speelgoed). De medewerkers hebben verder een belangrijke rol in het zorgen voor veiligheid van de kinderen. Alle medewerkers hebben een relevante opleiding, zijn deskundig en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Overige maatregelen zijn o.a.:

  • We hebben een uitgebreid beleid Veiligheid en Gezondheid 2018
  • We werken volgens het “vier-ogen-principe”
  • Jaarlijks maken wij een Risico Inventarisatie Veiligheid (dit wordt bovendien gecontroleerd door de GGD), om te bekijken welke risico’s aanvaardbaar zijn, en welke niet. In het laatste geval, treffen wij uiteraard passende maatregelen. Het verslag van de Risico Inventarisatie Veiligheid ligt ter inzage van ouders op de betreffende locatie.
  • Alle pedagogische medewerkers weten hoe ze moeten handelen bij ongevallen (jaarlijkse EHBO-training) en calamiteiten (BHV-ers).
  • Om een goed beeld te krijgen wat nu precies onveilige situaties zijn, houden de pedagogische medewerkers een ongevallenregistratie bij.
  • We zorgen ervoor dat de kinderen veilig kunnen slapen: naast het gebruik van veilige bedjes betekent dit ook dat we maatregelen nemen ter voorkoming van wiegendood (baby’s worden op hun rug te slapen gelegd, kinderen tot 2 jaar slapen in een slaapzak in plaats van onder een dekbed).
  • We zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle medewerkers (arbobeleid).

Ook u kunt meehelpen aan veilige opvang. Daarom hebben wij een aantal Huisregels opgenomen in de Pedagogisch werkplannen van alle vestigingen.

Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter bij ons in goede handen is!