Goed contact met u als ouders is een voorwaarde om goed voor uw kind te kunnen zorgen en uw kind de veiligheid en aandacht te geven die het nodig heeft. We hebben verschillende manieren om het contact met de ouders te onderhouden. Uiteraard zien we elkaar  bij het brengen en halen op de groep. We maken dan graag even tijd voor u! We denken met u mee over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind, en voeren daarom regelmatig oudergesprekken.  Verder is er natuurlijk de Oudercommissie die met u als ouders EN met ons meedenkt.