Kinderen die het kinderdagverblijf (KDV), de Peuterschool of de buitenschoolse opvang (BSO) bezoeken kunnen in aanraking komen met infectieziekten. Kinderen kunnen tijdens de opvang ziek worden of ziek gebracht worden. Ondanks het feit dat ziekten en zieke kinderen per situatie kunnen verschillen zijn er een aantal richtlijnen opgesteld voor de pedagogisch medewerkers en leidinggevenden waaruit naar voren komt hoe er gehandeld dient te worden.

 • De pedagogisch medewerkers volgen in principe het advies van RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) op bij besmettelijke ziekten:
 • Een kind moet volgens het RIVM geweerd worden (d.w.z. dat hij / zij het kinderdagverblijf niet mag bezoeken) bij de volgende infectieziekten: buiktyfus, bloederige diarree, polio, open tbc.
 • Bij bepaalde ziektes is het kind te ziek om te komen. Dit geldt in ieder geval voor: griep, hersenvliesontsteking door meningokok of virussen, mazelen, middenoorontsteking. Het kind kan het kinderdagverblijf dan niet bezoeken.

Bij een aantal ziekten hebben wij een aangepast beleid:

 • Een kind met de bof kan het kinderdagverblijf niet bezoeken, omdat veel jonge baby’s nog niet volledig zijn ingeënt hiertegen.
 • Een kind met rode hond mag het kinderdagverblijf niet bezoeken omdat er regelmatig zwangere moeders het kinderdagverblijf bezoeken, en in verband met een eventuele zwangerschap van de leidsters.
 • Een kind met krentenbaard / kinderzeer mag het kinderdagverblijf niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn ingedroogd (of 48 uur na de start van evt. behandeling, waarbij duidelijk is dat de behandeling is aangeslagen). Dit standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de kinderen, en het feit dat kleine kinderen toch telkens aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne.
 • Een kind met waterpokken mag het kinderdagverblijf / de BSO niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. Dit standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de kinderen, en het feit dat kinderen toch telkens aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne.
 • Een kind met oogontsteking mag alleen dan het kinderdagverblijf  bezoeken wanneer het haalbaar is voor de leidsters om het kind de nodige zorg te bieden. Het is natuurlijk best mogelijk om af en toe de oogjes schoon te maken, maar wanneer een kind s’ morgens al met dichte ogen gebracht wordt, of wanneer de oogjes steeds viezer worden, is het niet haalbaar meer, en moet het kind worden opgehaald worden.

Verder geldt dat kinderen opgehaald moeten worden wanneer de pedagogisch medewerkers hen niet meer de nodige zorg kunnen bieden, niet voldoende aandacht en tijd overhouden voor de andere kinderen, en wanneer een kind zich echt te ziek voelt, hangerig is en alleen op schoot wil zitten.
Een keer braken of diarree is niet zo erg, maar wanneer een kind veel moet braken of telkens diaree heeft kan de nodige zorg niet meer geboden worden en blijft er geen tijd meer over voor de ander kinderen. De pedagogisch medewerkers kunnen hierbij zelf aangeven wat haalbaar is. De koortsgraad is hierbij niet zozeer van belang (het ene kind is met 38° al heel beroerd, het andere kind loopt met 38,5° nog vrolijk rond).

 • In alle gevallen is er overleg met de ouders over de situatie van het kind. Wanneer het kind in de loop van de dag ziek wordt, maar nog niet opgehaald hoeft te worden, worden ouders hier wel over ingelicht.
 • De groepsleiding deelt de ouders feiten mee zoals: de temperatuur van het kind, lichamelijke kenmerken, gedrag van het kind, andere signalen.
 • Bij bepaalde besmettelijke infectieziekten is het van belang om de overige ouders hierover in te lichten. Welke infectieziekten dit zijn, staat vermeld op het Overzicht infectieziekten. Dit gebeurt door middel van een info-blad naast de ingang van de groep. Hiervoor worden de standaard informatiebladen gebruikt.
 • Als stichting hebben we de plicht om bepaalde infectieziekten te melden bij de GGD wanneer er sprake is van ongewone aantallen. Op het Overzicht infectieziekten staat vermeld om welke ziekten dit gaat.