Bij het KDV, de Peuterschool en de BSO zijn per groep twee gediplomeerde pedagogische medewerkers aanwezig en kan een stagiair boventallig geplaatst zijn. Bij het KDV ondersteunen groepshulpen de pedagogische medewerkers en dragen zorg voor de was, de keuken en schoonmaakwerkzaamheden. Er zijn pedagogische medewerkers op invalbasis die de vaste medewerkers in geval van ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof kunnen vervangen.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kunt u uiteraard bij de pedagogisch medewerkers terecht.

Ook kunt u terecht bij de managers kinderopvang: