U ontvangt kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang en:

  • als u werkt of
  • als u een inburgeringcursus volgt of
  • als u gebruik maakt van kinderopvang op sociaal-medische indicatie of
  • als u een traject via UWV of de gemeente volgt om de kans op werk te vergroten.

De overheid draagt bij in de kosten voor kinderopvang. Dit percentage is afhankelijk van uw inkomen. In onderstaande tabel kunt u opzoeken hoeveel de overheid bijdraagt.

Kinderopvangtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl Hier kunt u ook een Proefberekening maken, en krijgt u meer informatie over de toeslag kinderopvang in het algemeen.

Kijk hier voor de Kinderopvangtoeslagtabel 2018

  • Het is belangrijk om de toeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang is begonnen. Een voorbeeld: uw kind gaat vanaf 1 januari 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 30 april 2019 de kinderopvangtoeslag aanvragen, om geen maand mis te lopen.
  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen in 2016 kan vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en voor maximaal 3 maanden ervoor.
  • Wanneer u als ouder werkloos raakt, heeft u  nog maximaal 6 maanden recht op de tegemoetkoming. Dit is een tijdelijke regeling.
  • Wij berekenen geen voorbereidingstijd door in onze prijzen. Daardoor zijn alle afgenomen uren declarabel.
  • Wilt u de tegemoetkoming uit laten rekenen door de SKH, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij ons Centraal Bureau. Na afloop van het jaar ontvangt u standaard van de SKH een jaaropgave met de totale kinderopvangkosten voor dat jaar. Eventuele extra afgenomen dagen zijn hierin opgenomen.