Kinderdagverblijf of Peuterschool

De plaats van uw kind op het KDV of de Peuterschool stopt automatisch op de dag volgend op de vierde verjaardag van uw kind. Verlaat uw kind eerder het KDV of de Peuterschool, dan dient u dit schriftelijk aan ons door te geven, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. Indien u wenst dat de plaatsing langer doorloopt (bijv. als de verjaardag vlak voor een vakantie valt) dient u dit tijdig aan ons door te geven. De opzegtermijn van een maand geldt ook bij vermindering van het aantal dagen.

Buitenschoolse opvang

De plaats van uw kind op de BSO stopt automatisch op de laatste schooldag van groep 8 of de laatste openingsdag van de zomervakantie na groep 8 (afhankelijk van schoolweken- en / of vakantieweken-contract). Verlaat uw kind eerder de BSO, dan dient u dit schriftelijk aan ons door te geven, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. De opzegtermijn van een maand geldt ook bij vermindering van het aantal dagen.

Let op!
Het contract wordt tevens beƫindigd:

  • wanneer u twee maanden achter elkaar in gebreke bent gebleven met betrekking tot de maandelijkse betaling van de ouderbijdrage. Dit ontslaat u niet van uw openstaande betalingsverplichting.
  • wegens gedragsproblemen van uw kind, ter beoordeling aan de pedagogisch medewerkers en directie.