Met ingang van 1 januari 2017 biedt Stichting Kinderopvang Harenkarspel “flexibele opvang” voor kinderen van 0 tot 4 jaar: ideaal voor ouders die op wisselende dagen werken.

Flexibele opvang betekent bij ons:

 • Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 • Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.30 uur. Sluitingsdagen en -weken zijn conform hetgeen reeds is vastgesteld voor de SKH.
 • Opvang op een vaste groep (bij KDV Snoopy), samen met andere kinderen die flexibel of op reguliere basis worden opgevangen.
 • Er is een beperkt aantal flexibele plaatsen beschikbaar.
 • Minimale afname is 2 dagdelen per week.
 • Bij afname van een halve dag zijn de haal- en brengtijden tussen 12.30 en 13.00 uur.
 • Welke dagdelen u hier gebruik van maakt, kan per week verschillen.
 • Ouders geven 1 maand van tevoren hun gewenste opvangdagen door. Er is dan gegarandeerd plaats op de flexibele groep.
 • Heeft u op kortere termijn (dus binnen 1 maand) toch nog opvang nodig, dan gaat dit op basis van beschikbaarheid: als er nog plek op de groep is, dan kan het kind extra komen.
 • De uurprijs flexibele opvang 2018 is €1,= per uur meer dan bij reguliere opvang vanwege extra administratieve handelingen.
 • Heeft u op een vaste dag maar ook op een flexibele dag opvang nodig? Dan wordt uw kind sowieso op de flexibele groep geplaatst. Voor de vaste dag betaalt u dan het reguliere tarief, voor de flexibele dag €1,= per uur meer. Uiteraard gaat hier de tegemoetkoming van de Belastingdienst nog van af.

Heeft u interesse in onze flexibele opvang? Of misschien heeft u hier een vraag over?

Wij horen het graag! Stuur een mail naar cnuij@kinderopvangharenkarspel.nl 
Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook, via 0226-393970.

→ Maak snel een afspraak voor een rondleiding bij KDV Snoopy 

→ Klik hier om direct in te schrijven voor flexibele opvang