De kwaliteit van de kinderopvang staat bij ons hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te controleren en waar mogelijk te verbeteren gebruiken wij een kwaliteitssysteem van protocollen en werkinstructies (bijvoorbeeld inschrijving, pedagogisch beleid, omgang met kinderen in speciale situaties, meldcode kindermishandeling, omgang met personeel, aanschaf van meubilair). Het systeem is nooit helemaal klaar: simpelweg omdat het altijd beter kan! Wij blijven er dan ook continu aan werken om de opvang te verbeteren. Indien U zelf nog tips of opmerkingen heeft, waarmee wij onze kwaliteit kunnen vergroten, dan horen wij dat graag van U!

  • Gecontroleerde kwaliteit: De Wet Kinderopvang verplicht kindercentra te zorgen voor verantwoorde kinderopvang: opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De GGD voert -in opdracht van de gemeente Harenkarspel- jaarlijks inspecties uit om de kwaliteit van de kinderopvang te controleren. De inspectierapporten zijn te bekijken via deze website bij de informatie per vestiging. Ouders kunnen het inspectierapport tevens inzien op de betreffende locatie.
  • Geregistreerde kinderopvang: Alleen als u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang heeft u recht op een tegemoetkoming van het Rijk op grond van de Wet kinderopvang. Uiteraard kunt u een kopie van de registratie van het Kinderdagverblijf, de Peuterschool of de Buitenschoolse Opvang bij ons opvragen. Kijk hier voor meer informatie over de registratienummers in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)