Blosse Opvang Harenkarspel heeft een betrokken Oudercommissie (decentraal: met afvaardiging van alle vestigingen KDV, Peuterschool en BSO), die gemiddeld 6 keer per jaar bijeen komt.  De Oudercommissie denkt mee over het pedagogisch beleid en kan -gevraagd of ongevraagd- advies geven aan de directie of het bestuur. Ook werken zij intensief met ons samen bij de organisatie van ouderavonden.

Ouders kunnen altijd vragen of suggesties kwijt aan de Oudercommissie. Dit kan via een e-mail aan: ouders@kinderopvangharenkarspel.nl

De notulen van de vergaderingen van de Oudercommissie zijn op te vragen bij de voorzitter van de Oudercommissie Sonja Blaauw, via ouders@kinderopvangharenkarspel.nl

Voor meer informatie over oudercommissies in het algemeen, kijk op de website van BOINK (de Belangenvereniging voor Ouders In de Kinderopvang).

De Oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

Puck de Nijs secretaris

KDV Snoopy

oc-annemarie Annemarie van der Wal algemeen lid

KDV Snoopy

oc-jacco Jacco Hoogervorst algemeen lid

KDV Snoopy

Brenda Houtenbos  

 

algemeen lid

BSO Villa Kakelbont

 

 

(nog niet op de foto):

Jan Blankendaal – algemeen lid (KDV Snuffie, Peuterschool de Stapvogel, BSO Villa Kakelbont)

Anne Pronk – algemeen lid

Bianca Buiteman – algemeen lid