U kunt uw kind inschrijven door onderstaand Inschrijfformulier te gebruiken (downloaden, uitprinten en ingevuld terugsturen naar Blosse, W.M. Dudokweg 47, 1703 DA Heerhugowaard).

Let hierbij op dat u het juiste formulier gebruikt!

Als u als ouders beide werkt en / of studeert, heeft u recht op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst:

Kijk hier voor het Inschrijfformulier Peuterschool voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag

Als een van beide ouders werkt, of als beide ouders niet werken, kunt u de tegemoetkoming van de gemeente aanvragen. Wij hebben daarvoor andere gegevens van u nodig. Gebruik dan onderstaand formulier:

Kijk hier voor het Inschrijfformulier Peuterschool voor aanvraag tegemoetkoming gemeente
(voor
ouders waarvan 1 van beide  werkt, of die beide niet werken)

Het inschrijfgeld bedraagt 25,= per gezin. Dit kunt u overmaken op BIC:RABONL2U rekening NL20RABO 0156496100 t.n.v. Blosse Opvang Harenkarspel.).

Als u al een kind op het Kinderdagverblijf, de Peuterschool of de BSO heeft, hoeft u voor volgende kinderen geen inschrijfgeld te betalen. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

In principe wordt uw kind geplaatst op de door u gewenste ochtenden, mocht dit niet lukken dan wordt er in overleg met u naar een (tijdelijk) alternatief gekeken.

Voor vragen over inschrijving en plaatsing bij de Peuterschool kunt u contact opnemen met afdeling Klantcontact: 072-5660200 of via de e-mail: klantcontact@blosse.nl