De meeste ouders hebben minder vakantie dan hun schoolgaande kinderen…

Daarom bieden wij ook Vakantie-opvang aan op onze BSO’s. De kinderen kunnen dan de hele dag naar de BSO, tussen 7.30 uur en 18.30 uur. Omdat we dan een lekkere lange dag hebben, kunnen we wat meer uitgebreide activiteiten doen. Meestal worden er wel uitstapjes (speeltuin, bos, zwembad e.d.) gemaakt, en worden er activiteiten gedaan rondom een thema.

Vakantie-opvang kan samen met opvang in de schoolweken worden afgenomen, maar ook apart.