Wij vinden het heel belangrijk om een uitstekend contact met u als ouders te onderhouden. We zijn immers partners in het opvoeden van uw kind.

Dit begint bij het uitwisselen van informatie. Tijdens de breng- en haalgesprekken praten de pedagogisch medewerkers even met u over hoe het gaat met uw zoon of dochter, en of er bijzonderheden zijn gebeurd, thuis of op de groep. Regelmatig zijn er gesprekken, waarin we de ontwikkeling en het gedrag van uw kind met u bespreken. Heeft u tussendoor vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? Dan maken we graag even een afspraak met u voor een langer gesprek. Stap gerust op ons af!

Binnen onze organisatie zijn we gestart met Positief Opvoeden volgens de methode Triple P, een programma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Positief opvoeden biedt effectieve informatie, tips en adviezen die helpen om:

  • positief contact op te bouwen met je kind
  • goed gedrag bij je kind te bevorderen
  • kinderen nieuwe dingen te leren
  • te zorgen dat kinderen beter luisteren
  • duidelijk en consequent te reageren op ongewenst gedrag
  • en …. meer te genieten van het opvoeden

Binnen Blosse Opvang Harenkarspel zijn meerdere pedagogisch medewerkers en een manager getraind om u advies te geven aan de hand van een folder (tipsheet) over een specifiek opvoedingsprobleem (bijvoorbeeld zindelijkheid, slapen, ongehoorzaamheid, pesten).

Kijk voor meer informatie op www.positiefopvoeden.nl  ook voor online advies!

We hebben een goed netwerk van pedagogen als we zelf advies willen vragen over de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard doen we dit alleen met uw toestemming, om zo samen met u te kijken naar wat een goede aanpak zou zijn.