Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Hiertoe is de maatregel: ‘zorgen voor vier ogen, vier oren en meer transparantie” bedacht, kortweg genoemd: het vier-ogen-principe. Deze maatregel is in principe alleen verplicht bij de kinderdagverblijven en Peuterschool, maar wordt waar van toepassing ook nageleefd bij de Buitenschoolse Opvang.

De Stichting Kinderopvang Harenkarspel geeft hier op de volgende manieren vorm aan:

  • Het grootste gedeelte van de dag (m.u.v. pauzes en aan het begin en einde van de dag) wordt er met twee medewerkers op de groep gewerkt. Op die manier is er altijd zicht op wat de collega doet.
  • Als een van de pedagogisch medewerkers even van de groep af moet dan meldt zij dit altijd aan haar collega.

Verder zorgen we voor meer transparantie door o.a. de volgende maatregelen:

  • Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig elkaar groepsruimtes binnen
  • De leidinggevende komt regelmatig even de groepsruimtes binnen
  • Groepshulpen lopen regelmatig even de ruimtes binnen (om te checken of er hulp nodig is, of voor schoonmaakwerkzaamheden)
  • Regelmatig staan de groepsdeuren open, zodat kinderen tussen de verschillende groepen heen en weer kunnen lopen en spelen.
  • Er is een doorzichtige afscheiding tussen de groepsruimtes / gang en de verschoonruimtes. Deze ramen worden niet afgeplakt of beschilderd zodat goed zicht is op wat er in de verschoonruimte gebeurt.
  • Er wordt gewerkt met een babyfoon met beeld in slaapkamertjes die niet grenzen aan de groep.
  • Als er een uitstapje / wandeling met de kinderen wordt gemaakt, gaan er altijd ten minste twee pedagogisch medewerkers mee.