Voor sommigen groepen geldt een wachtlijst. De door u gewenste opvangdagen spelen hierin een belangrijke rol. Mocht er geen plaats zijn op de desbetreffende groep, dan komt uw kind op de wachtlijst te staan. Ons streven is om uw kind zo snel mogelijk te plaatsen. Het bepalen van een wachttijd is echter moeilijk. Zolang u geen bevestiging van plaatsing hebt ontvangen, is uw kind nog niet geplaatst.

Als er een plaats vrijkomt in de groep, dan wordt het kind bovenaan de wachtlijst, opgeroepen. Wanneer u, op het moment dat het kind geplaatst kan worden, afziet van plaatsing, blijft uw kind op de wachtlijst staan totdat hij / zij vier jaar wordt ( in geval van plaatsing op KDV) / twaalf jaar wordt (in geval van plaatsing op BSO).