Met ingang van 1 januari 2016 zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang (Dagopvang en Buitenschoolse opvang) van kracht.

Kijk hier voor de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2016