Wij maken gebruik van Uk & Puk: een totaalprogramma met speelse activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar. Kinderen ontwikkelen zich door te spelen, te ervaren en te ontdekken. Uk & Puk biedt de kinderen de optimale speelruimte om te oefenen op het gebied van spraak en taal, het omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren, en ruimtelijk begrip.

Omdat wij vinden dat Voor- en Vroegschoolse Educatie niet alleen waardevol is voor kinderen met een achterstand op bijvoorbeeld taalgebied, zullen de pedagogisch medewerkers de activiteiten uit Uk & Puk gebruiken bij alle kinderen bij het kinderdagverblijf.

 

De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen stimuleren tijdens deze speelse activiteiten, maar verliezen hierbij niet uit het oog dat het gaat om jonge kinderen die ook voldoende ruimte moeten hebben tot vrij spel.

Uk & Puk werkt met verschillende thema’s, die dicht bij de belevingswereld van het jonge kind staan. Bij elk thema informeren we u over de activiteiten die hierbij op het kinderdagverblijf gedaan worden, en ook welke bijpassende activiteiten en spelletjes u hiernaast thuis met hun kind kunt doen.